Ik maak me zorgen over een kind in mijn omgeving. Ik heb de indruk dat het kind verwaarloosd wordt. Wat moet ik doen?

Gemiddeld zit er in iedere schoolklas van 30 leerlingen 1 kind dat wordt mishandeld. Kindermishandeling kan fysiek of psychisch geweld zijn, maar ook verwaarlozing. In dit artikel vertellen we je wat je kunt doen als je een vermoeden hebt.

Veilig Thuis

We hebben in Nederland een advies- en meldpunt. Dit heet Veilig Thuis en het belangrijkste advies is om met hen contact op te nemen. Hoe het werkt als je hen belt? Veilig Thuis kijkt samen met jou als beller wat er aan de hand is en wat jij zelf kan doen. Is dit niet mogelijk of is de situatie te complex of ernstig? Dan kan je een melding doen.

Veilig Thuis schat van elke melding die binnenkomt de aard en de ernst van de melding in. Op basis van deze veiligheidsbeoordeling besluiten zij of ze de melding zelf in onderzoek nemen of dat ze de melding doorsturen naar een lokale hulpverlener, die dan aan de slag gaat met de betrokkenen. Ook kijken ze of er al een hulpverlener betrokken is bij het gezin. Als dat het geval is, kijkt Veilig Thuis, samen met de hulpverlener, of deze de melding mee kan nemen in zijn traject en of ondersteuning van Veilig Thuis hierbij nodig is.

Als melder wordt je altijd geïnformeerd over hoe de melding wordt opgepakt en door wie. Als de melding leidt tot onderzoek door Veilig Thuis, geeft Veilig Thuis altijd aan het eind van het onderzoek een terugkoppeling.

Signalen kindermishandeling, -misbruik of verwaarlozing

Mishandeling is soms moeilijk te zien. Er zijn verschillende signalen die je kunnen opvallen. Stil en teruggetrokken gedrag of juist heel druk gedrag. Schrikken van aanrakingen, vaak verwondingen hebben op onlogische plekken. En daar ongeloofwaardige verklaringen voor geven. Maar ook een onverzorgd uiterlijk, vieze, kapotte kleren en ongewassen haren en lichaam. En tenslotte ouders die schreeuwen tegen hun kind of vaak negatieve dingen zeggen over hun kind. Of een partner die je nooit buiten ziet. Of iemand die angstig, schrikachtig of depressief is. Of mishandeling of verwaarlozing van een huisdier: ook dat kan een teken zijn dat het niet goed gaat in het gezin.

Dit zijn slechts voorbeelden. Bedenk je dat elk geval uniek is en ga op je gevoel af als je denkt dat er iets niet klopt. Bel voor deskundig advies met Veilig Thuis. Je kunt altijd iets doen.

Veilig Thuis is het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling. Dit zijn regionale organisaties waar slachtoffers, daders en omstanders terecht kunnen voor deskundige hulp en advies. Veilig Thuis is er voor iedereen, jong en oud, die te maken heeft met huiselijk geweld of kindermishandeling. Veilig Thuis geeft advies en biedt ondersteuning, ook aan professionals.